X

Hareket Eğitimi

FİZİKSEL AKTİVİTE TERAPİSİ- HAREKET EĞİTİMİ

Hareket; gün içerisinde istemli veya istem dışı, vücudumuz ve uzuvlarıyla gerçekleştirdiğimiz aktiviteler bütünüdür. Bu aktiviteler yaşam içerisinde yerini almış ve insan hayatı üzerinde de olumlu ve olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Hareket, içeriği çok geniş bir alandır. Oturmak, yemek yemek, konuşmak, yürümek, beklemek, araba kullanmak vb. günlük yaşam içerisinde yer alan her şey belirli bir hareket bütününü ve temel hareket becerisini gerektirir.

Hareket eğitimi, belirli hareketlerin öğretilmesi olarak algılanmamalı, hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi algılanmalıdır. Hareket eğitimi bireyin, stresten uzaklaşması ve ruhsal dengesini sağlaması için bir araç olarak kullanılmaktadır. Bireyin problem çözme yeteneğinin geliştirilmesi ve kendini ifade etmesi, yeni keşifler yapmasına olanak sağlamak  ve yaratıcı çözümler üretmesine yardımcı olmak için hareket eğitiminden yararlanılır.

Özel gereksinimli bireyler, bazen içinde bitmek tükenmek bilmez bir enerji ile çevresiyle etkileşim halindedir, bazen ise aşırı durağandır. Kararlarında bazen çok ısrarlı bazen ise çok değişkendir. Kendine güven ile güvensizlik arasında gidip gelen, bağımsızlık ve bağımlılık boyutlarında ilişkilerini düzenlerler. Bu süreç içerisindeki hareketleri, bireyin sahip olduğu temel hareket becerileri belirler.

Özel gereksinimli bireylerlerde hareket eğitimi; bireyin duruş, problem davranış, iletişim becerileri, akademik performansı ve geçmiş hareket eğitimi dönemi göz önünde bulundurularak uygulanan Temel Hareket ve Fiziksel Uygunluk testlerinden sonra sistemli bir şekilde yapılmalıdır. Yapılan çalışmalar, bireyin yaşına boy ve kilo endeksine, aktif ve pasif nabız atış hızına doğru orantılı olarak belirlenmeli ve hazırlanan programlara bireyin gösterdiği olumlu ya da olumsuz tepkiler değerlendirilerek değişkenlik göstermelidir.

Hareket Eğitimi – Fiziksel Aktivite Terapisi, özel gereksinimli bireylerde yaşa göre ayrılmış temel hareket evrelerine göre bilişsel, sosyal ve duyusal alan üzerine etkiler yaratmakta ve bu evrelerin gelişimini desteklemektedir. Hareket devamlılığı, dikkat, koordinasyon becerileri, vücut postur bozuklulukları, güç kontrolü, farkındalık ve güven bireylerde temas edilen ve başarı sağlanan temel ve en önemli unsurlardır.