X

Grup Eğitimi

Grup eğitimi, yaşları yakın ve aynı tanı grubundan olan özel gereksinimli bireylerin grup ortamında sosyalleşmelerini sağlamak  ve sosyal uyumlarını artırmak için ortak ihtiyaçları gözetilerek sürdürülen çalışmalardır. Kurumumuzda yürütülen gruplarda en az iki eğitimcinin grupta görev almasına ve ortak çalışmadan en fazla yarar sağlayacak bireylerin aynı grupta yer almasına dikkat edilmektedir.