X

Ergoterapi - Duyu Bütünleme

Ergoterapi yaratıcı, anlamlı ve motive edici aktiviteleri kullanarak çocukların günlük yaşam süresince kullandıkları becerileri ; emekleme, zıplama, atlama, tırmanma,bisiklet sürme, boyama, makas kullanma, basit şekilleri kopya  etme, karmaşık oyunları oynama, grup aktivitelerine katılma ya da akranlarıyla iletişim, sosyalleşme, kreş/okul ortamına katılım, ev programlarıyla evde etkili oyun oynama gibi becerilerini  geliştiren kişi merkezli bir sağlık disiplinidir. Pediatrik Ergoterapistler erken çocukluk, mental sağlık , duyu bütünleme alanlarında çalışır.

Çocuklar bazı becerileri kazanmada yaşıtlarından farklı seviyede olabilirler ve bunları kazanmak için ekstra zamana ihtiyaç duyarlar. Ergoterapistler çocukların güçlü yanlarından yola çıkarak, gelişim basamaklarına uygun kazanılması gereken becerileri belirler,  uygun müdahale yöntemini  ev programları, kreş programı ve aile ile destekleyerek uygular.

 

Duyu bütünleme 

Duyu bütünleme; merkezi sinir sisteminde gerçekleşir. Bu teorinin amacı, insan vücudunun bazı bölgelerini uyararak, duyuların birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamaktır. Duyular uyumlu bir şekilde çalıştığı taktirde, beynimiz gelişime,yeni bilgilere ve öğrenmeye açık olur.

Bazı çocuklar, ayakları ile kuma girdiklerinde tepki gösterebilirler veya hamur ile oynama, parmak boyası yapma, çamura dokunma gibi aktivitelerden kaçınır ve aşırı tepkisel davranabilirler.Bu durum bize dokunma duysunda aşırı hassaslığı ifade etmektedir. Duyusal bütünleme terapisi; bireyin tüm duyularını aynı anda kullanarak çevreye uyum becerilerini destekler. Çevresinden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı durabilmelerini ve dolayısıyla bağımsızlaşma yolunda daha başarılı olmalarını amaçlar. Duyusal bütünleme; çocukların duyularını geliştirerek ve onları fizyolojik, sosyolojik ve psikolojik alanlarda uygun davranışlarını arttırarak toplum içinde de kabul edilebilmelerine olanak sağlar. Ayrıca duyusal bütünleme ve terapi odası,bireyin gün içinde yaşamış olabileceği olumsuzlukları gidermek ve önceden tahmin edilebilen öfke nöbetlerinin başlamasını engelleyip bireyi rahatlatmak ve stresinden arındırmak amacıyla da kullanılır.