X

Bireysel Eğitim

Bireysel eğitim,  özel gereksinimli bireylerin özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen bireyselleştirilmiş eğitim programının özel olarak yetiştirilmiş uzmanlar tarafından uygun eğitim ortamında sürdürülmesidir.  Yapılan çalışmalarda bireyin gelişim ve disiplin alanlarında yaşıtlarına ulaşması ve çalışılan becerilerde bağımsızlaşması amaçlanmaktadır.

Kurumumuzda, özel gereksinimli bireylerle birebir olarak bireysel eğitim çalışmaları yürütülmektedir. Yapılan bireysel eğitimler sonrasında aileye çalışmaların amacı, bireyin performansı ve çalışılanların günlük yaşama genellenebilmesi için öneriler aktarılmaktadır.