X

İlkeler

İLGİ Otizm Derneği olarak ilkelerimiz;

• Bilimsellik,

• İşlevsellik,

• Verimlilik,

• İşbirliği,

 • Güvenirlik,

• Eğitsel ve davranışsal değerlendirmeye odaklılık,

• Eylem ve sonuç odaklılık,

• Eşit hak ve olanaklara olan inanç ile özel gereksinimli bireylere hak ettikleri değeri vermektir.