X

Hedefler

İLGİ Otizm Derneği olarak hedeflerimiz;

• Otizmden etkilenmiş bireylerin toplumuzdaki diğer bireylerin yararlandığı hak ve olanaklardan yararlanarak toplumda bağımsız işlevde bulunmalarını sağlamak.

• Otizmli bireylerin eğitsel ve davranışsal olarak tanılanması,

• Otizmli bireylerin ve ailelerinin toplumda bağımsız işlevde bulunabilmelerini sağlayacak sağlık, bakım, eğitim, sosyal yaşam, istihdam ve diğer hizmetlerin verimli, işbirlikçi, sonuca odaklı ve en üst düzeyde sağlanması,

• Otizmli bireye sahip ailelere, yaşam şartlarını geliştirebilecek bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması,

• Otizmli bireye sahip ailelerin yaşam kalitelerini arttırmak için gerekli olan sosyal ve psikolojik desteğin sağlanması,

• Devlet ve özel sektördeki eğitimci ve ilgili profesyonellerin yetkinliklerinin hayat boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda geliştirilmesi,

• Toplumda otizmli bireylere dönük olumsuz tutumların değiştirilmesi için gerekli etkinliklerin gerçekleştirilmesi,

• Otizm ve ilgili konularda, otizmli bireylerin kanuni haklarını korumak, onların yaşamlarını doğrudan ve dolaylı etkileyen yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için gerekli etkinliklerin sürdürülmesidir.