X

Gölge Öğretmenlik

Gölge öğretmen, okul öncesi dönemde ve okul yıllarında özel gereksinimi olan çocuklarla çalışan bir eğitim yardımcısıdır. Bu yardımcılar, çocukların tanıları ve eğitsel ve davranışsal performansları hakkında bilgi sahibidirler ve bu bilgileri eğitim ortamında uygun şekilde kullanırlar.

Gölge öğretmen sağlanması özel gereksinimli çocuğun okula uygun bir şekilde devam edebilmesi için en önemli ihtiyaçtır. Gölge öğretmen; çocuğun özel gereksinimlerini ve bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak okul hayatında çocuğa eşlik etmekte ve eğitim ortamında aile, okul ve çocuk üçgeninde aracı kişi olarak görev almaktadır.

Gölge öğretmenin temel amacı; özel gereksinimleri olan çocuğa bağımsızlığını kazandırıp sınıf öğretmenine transfer etmek ve kendini tamamen geri çekmektir.

Kurumumuzda da gölge öğretmen yetiştirme ile ilgili çalışmalar yapılmakta ve talep halinde ailelere gölge öğretmen yönlendirmesi yapılmaktadır.